INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE


Rodinná terapie Praha
 • Pokud nejste spokojeni se svou současnou životní situací a chcete ji změnit, je individuální terapie dobrým řešením.

V individuální terapii získáte podporu a bezpečný prostor pro lepší porozumění sobě, svým vztahům a svému okolí. Terapie vám napomůže k rozlišení a uskutečnění potřebných vnitřních i vnějších změn, či dosažení smířlivějšího přijetí těch skutečností, které se změnit nedají a k lidské existenci patří.

U tělesných, psychosomatických chorob lze společně hledat možný význam Vaší nemoci a její případnou souvislost s Vaším dosavadním způsobem života. Pomůžeme Vám nalézat takové způsoby péče o sebe, vztahování se k sobě a ke svému okolí, které by Vám přinesly větší životní spokojenost a podpořily Vaši vlastní přirozenou schopnost sebeúzdravy.

Nabízím lidský, respektující a individuální přístup. Jsem připraven Vám naslouchat a provázet Vás všemi, pro Vás důležitými, tématy.

 • Délka sezení je 60 minut a jeho cena je 700,- Kč
  Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma.

Přečtěte si, jak může vypadat naše první setkání

Některé z obtíží, při kterých je individuální terapie účinná:

 • osobnostní problémy, nejistota, nízké sebevědomí
 • problémy ve vztazích
 • problémy s komunikací
 • ztráta orientace ve vlastních pocitech
 • podrážděnost, agrese, nespavost
 • deprese, stavy úzkosti či paniky
 • psychosomatické obtíže
 • různé druhy závislostí, poruchy příjmu potravy
 • náročné životní situace spojené např. se ztrátou, nemocí atd.