PÁROVÁ TERAPIE


Rodinná terapie Praha Pokud jste ve Vašem vztahu narazili na problémy, na které nestačí Vaše obvyklé způsoby řešení, je párová terapie často nejefektivnější způsob, jak se s takovou situací vypořádat.


 • Pro vyváženost mužského a ženského pohledu na svět a proto, že se nám tento způsob osvědčil jako nejefektivnější, párovou terapii poskytujeme jako terapeuti ve dvojici - v terapeutickém páru.

Párová terapie se snaží poskytovat bezpečný prostor, ve kterém spolu mohou partneři snáze mluvit, vyjadřovat své potřeby, pocity a přání.

Při párové terapii není nikdo obviňován ani souzen, ale společně hledáme porozumění tomu, co se děje, objevujeme cestu k vyhovující a funkční podobě Vašeho vzájemného soužití.

Párová terapie je zaměřena na důstojné a dospělé řešení krize. Výsledkem bývá posílení a obnova partnerského vztahu, někdy to ale může být i jeho citlivé a zralé ukončení. Jsou-li, v takovém případě, součástí vztahu děti, můžeme v rámci párové terapie pracovat i na důsledném oddělení partnerského vztahu od vztahu rodičovského tak, abyste i po ukončení partnerského soužití zůstali dobře spolupracujícími a fungujícími rodiči.

Důležitou podmínkou úspěšné párové terapie je Vaše ochota k potřebné změně.

Párová terapie je určena pro všechny páry, bez ohledu na to, jak dlouho spolu žijí, jestli jsou oddáni či jakého jsou pohlaví nebo vyznání.

 • Délka sezení je 60 minut a jeho cena je 1200,- Kč
  Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma.

Co můžete čekat při první schůzce? Jak probíhá párová terapie? Čtěte ZDE.

NĚKTERÉ Z PROBLÉMŮ, PŘI KTERÝCH JE PÁROVÁ TERAPIE ÚČINNÁ

 • Problémy v komunikaci, potřeba konzultovat citlivá témata.
 • Řešení vztahové krize – nevěra, odcizení, ztráta důvěry, žárlivost...
 • Fyzické či psychické násilí či omezování osobních svobod.
 • Hledání nového smyslu pro společný život v nové životní etapě.
 • Podpora při společném zvládnutí čekané nebo nečekané těžké životní události.
 • Snaha o dospělý rozchod s co nejmenšími negativními následky pro Vás a Vaše děti.
 • Potřeba po rozchodu pracovat na společném dobrém rodičovství.