RODINNÁ TERAPIE


Rodinná terapie Praha Jestliže se ve Vaší rodině objevily a zůstávají problémy, které dále komplikují Vaše soužití, bývá rodinná psychoterapie často dobrým a účinným způsobem, jak tyto obtíže zdárně překonat.


 • Při rodinné terapii pracujeme jako terapeuti ve dvojici - v terapeutickém páru.

V průběhu rodinné terapie se snažíme posílit a podpořit to, co je pro Vaši rodinu přínosné, funkční a dobré. Společně hledáme cestu, jak si můžete lépe porozumět a jak změnit to, co dobrému, láskyplnému a zdravému soužití ve Vaší rodině brání.

Cílem rodinné terapie je podpořit rodinu v tom, aby byla stabilním a vyživujícím prostředím, kde se bude dobře dařit všem jejím členům.

Rodinná terapie Vám může pomoci objevovat a integrovat do každodenního života takové způsoby komunikace, uspořádání vztahů a pravidel vzájemného soužití, které budou lépe vyhovovat vývojové fázi, v níž se Vaše rodina nachází, a budou i lépe odpovídat současným individuálním potřebám jednotlivých členů Vaší rodiny.

V laskavém a bezpečném prostředí Vám pomůžeme navzájem mluvit o problematických tématech tak, abyste se opravdu slyšeli a abyste rozuměli tomu, co si chcete nebo potřebujete vzájemně sdělit.

Při rodinné terapii budeme my, terapeuti, vždy stranit rodině jako celku.

Vnímáme každou rodinu jako originální, neopakovatelnou funkční jednotku a jsme připraveni Vás respektovat včetně Vašeho způsobu života a Vašich životních postojů.

Konzultace se zúčastňuje celá rodina nebo alespoň ta část, která má zájem na řešení problému.

 • Délka sezení je 60 minut a jeho cena je 1200,- Kč.
  Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma.

  OBJEDNÁVEJTE SE NA TELEFONNÍM ČÍSLE:
  +420 608 407 802 (JIŘÍ HELUS)
  (Když pracuji, nemohu zvednout telefon, ale ráda vám zavolám zpět, jakmile to bude možné. Je to nejrychlejší způsob komunikace.)
  Případně se mžete objednat také na adrese: terapieprorodinu(zavináč)gmail.com

Co můžete čekat při první schůzce? Jak probíhá rodinná terapie? Čtěte ZDE.

NĚKTERÉ Z PROBLÉMŮ, PŘI KTERÝCH JE RODINNÁ TERAPIE ÚČINNÁ

 • Rodina, nebo její člen se ocitli v krizi a situaci se jim nedaří vyřešit svépomocí.
 • Komunikace v rodině selhává a/nebo dochází k častým hádkám.
 • Vývojové problémy a problémy v chování dětí včetně různých psychických projevů jako jsou například: nezvladatelnost, hyperaktivita, úzkosti, deprese,anorexie, bulímie, sebepoškozování, agrese…
 • Závislosti různých typů či zařazování se do nebezpečných sociálních skupin u dospívajících.
 • Rodina prochází závažnou životní situací: došlo k tragédii, někdo vážně onemocněl…
 • Opakující se nemoci či nemoci chronické, které odolávají somatické léčbě: chronické bolesti hlavy, břicha, kožní problémy, ekzémy, nespavost, bušení srdce, píchání na hrudi, astma, zažívací obtíže, poruchy příjmu potravy a jiné problémy, které se často vracejí…
 • Rozvedení rodiče potřebují v bezpečném prostředí podpořit ve společném rodičovství.